Kód účtenky je 8 znaků za lomítkem na konci adresy.