Seznam dodavatelů

Verze 25/5/2018

Tento Seznam dodavatelů vydává společnost Tapitu s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 01733630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211110 (dále jen “TEETA” nebo “my”). Obsahuje seznam externích dodavatelů, které využívají webové stránky www.teeta.cz, demo.teeta.cz a app.teeta.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Pro zajištění chodu aplikace využíváme následující subjekty:

Cookies

Na našich webových stránkách využíváme cookies těchto třetích stran:

Tento Seznam dodavatelů je platný od 25. 5. 2018 do vydání nové verze.