Zásady ochrany osobních údajů

Verze 25/5/2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vydává společnost Tapitu s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 01733630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211110 (dále jen “TEETA” nebo “my”). Týkají se nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s používáním aplikace TEETA a TEETA TISKNE a navštěvováním webových stránek www.teeta.cz, demo.teeta.cz a app.teeta.cz.

TEETA střeží vaše osobní údaje jako oko v hlavě. Při práci s osobními údaji postupujeme vždy v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména s tzv. GDPR (nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme jen údaje, které opravdu potřebujeme.

Identifikační údaje

To jsou údaje, které vás mohou identifikovat a podle kterých vás i my poznáme. Je to zejména vaše jméno a příjmení. Jméno a adresa firmy, stejně jako DIČ osobním údajem nejsou, ale u fyzických podnikajících osob je často adresa firmy zároveň adresa bydliště a z DIČ je možné u živnostníků odvodit rodné číslo, datum narození a pohlaví. Takže i s těmito údaji zacházíme raději jako s osobními.

Kontaktní údaje

Kontaktními údaji je vaše telefonní číslo a email a číslo bankovního účtu.

Komunikační údaje

Komunikační údaje vznikají při běžném používání našeho webu a aplikací nebo když spolu něco řešíme. Osobním údajem může být informace o našem vzájemném kontaktu, obsah emailů nebo chatu, ale hlavně to budou údaje z používání našeho webu a aplikací. Ty sbíráme, abychom mohli TEETU neustále vylepšovat. Takže známe vaše IP adresy, víme kdy a z jakého prohlížeče jste k nám zamířili. Často známe i typ operačního systému a případně zařízení. Také ukládáme cookies do vašeho prohlížeče (k tomu blíže v Prohlášení o použití cookies).

Kde osobní údaje bereme?

Skoro všechny údaje získáváme od vás. Buď přímo, když nám je napíšete, nebo nepřímo (DIČ vaší firmy například získáváme z certifikátu, který do TEETY nahrajete). Část údajů vzniká používáním našich aplikací a webových stránek. Některé údaje o vaší firmě získáváme z rejstříků prostřednictvím služby MERK, abychom vám ušetřili psaní.

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Část osobních údajů potřebujeme proto, abychom vyhověli liteře zákona (například zákona o účetnictví, když vám vystavujeme faktury).
Další údaje zpracováváme, abychom vám mohli dodat službu, kterou si u nás objednáváte (registrovat platby do EET a vystavovat účtenky) a aby pro vás tato služba byla co nejpohodlnější a nejpříjemnější. K tomu využíváme i analýzu chování uživatelů aplikace.
Poskytování zákaznické podpory je dalším důvodem pro zpracování osobních údajů. Archivujeme si emaily, SMS i chaty, abychom vám mohli co nejlépe pomoci, pokud máte nějaký problém.
Jen velmi malé množství osobních údajů zpracováváme proto, abychom vás mohli oslovit s nabídkou dalších služeb nebo zboží. Tyto údaje samozřejmě zpracováváme v souladu se zákonem a pokud je to třeba, pak s vaším výslovným souhlasem.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje pochopitelně spravujeme po celou dobu, co TEETU využíváte. Většinu z nich však zpracováváme ještě dlouho po zániku našeho smluvního vztahu. Není to proto, že bychom chtěli, ale protože to vyžaduje zákon. Například zákon o účetnictví nám ukládá povinnost archivovat faktury po dobu 5 let.
Kvůli funkčnosti elektronických účtenek uchováváme osobní údaje související s vaší firmou 10 let.
Vaše kontaktní údaje tak dlouho uchovávat nepotřebujeme, ale necháváme si je po dobu 24 měsíců pro případ, že bychom společně potřebovali něco řešit.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

V prvé řadě je naše firma 100% bezpapírová, takže žádný údaj nemůže být zneužit tím, že se k němu fyzicky dostane někdo nepovolaný.
Přístup k osobním údajům v elektronické podobě je chráněn vhodnými technickými a organizačními opatřeními, která zvyšují bezpečnost osobních údajů (např. silná hesla, šifrování dat při přenosech nebo dvoufaktrorová autentizace tam, kde je to možné).
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí nebo s námi mají uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Komu můžeme vaše údaje předávat?

S osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. Nicméně třetím stranám je předáváme, neboť s provozem TEETY nám pomáhá celá řada externích dodavatelů. Osobní údaje jim předváme jen tehdy, pokud je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nutný. Největší část našich dodavatelů jsou poskytovatelé IT a cloudových služeb a dále poskytovatelé účetních služeb.
Se všemi dodavateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, které je váží zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR. Někteří z nich však nepocházejí ze zemí EU a Vaše osobní údaje tak mohou opustit prostor EU.
Bližší informace k jednotlivým zpracovatelům viz Seznam dodavatelů.

Jaká jsou vaše práva?

V prvé řadě, pokud budete mít jakýkoli problém se svými osobními údaji a jejich zpracováním, napište nám na ahoj@teeta.cz. Jsme připraveni váš problém řešit.
Ze zákona máte následující práva:

Právo na přístup

Pokud budete chtít, řekneme vám, jaké údaje o vás zpracováváme. Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a i další související informace (účel, dobu uchování, zdroj atd…). Máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Tyto informace jsme povinni vám poskytnout nejpozději do 4 týdnů. V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů si budeme účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, samozřejmě je rádi opravíme. Ostatně většinu osobních údajů si můžete měnit sami přímo v aplikaci TEETA.

Právo na výmaz

Můžete požadovat smazání vašich osobních údajů, což rádi učiníme, pokud to nebude v rozporu se zákonnými lhůtami (viz bod Jak dlouho osobní údaje uchováváme?). Po uplynutí zákonných lhůt smažeme vaše osobní údaje automaticky.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů například v situaci, kdy probíhá řešení vaší námitky.

Právo na přenositelnost

Vaše osobní údaje musíme na vaši žádost vyexportovat ve strojově čitelné podobě, abyste je mohli například poskytnout jinému subjektu.

Právo vznést námitku

Nejčastější případ námitky je odhlášení ze zasílání obchodních sdělení. Námitku uplatníte tak, že kliknete na link s odhlášením přímo v mailu a my vám obchodní sdělení přestaneme zasílat. Můžete vznést i jiné námitky, pokud si myslíte, že nějaké zpracování vašich osobních údajů zasahuje do vašeho soukromí.

Právo odvolat souhlas se zpracováním

To se týká souhlasu, který jste nám dali dobrovolně nad rámec našeho oprávněného zájmu ke zpracování osobních údajů. Ten můžete samozřejmě kdykoli odvolat, nejjednoduššeji na našem emailu ahoj@teeta.cz.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem nebudete spokojeni, můžete se vždy obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

TEETA nemusí mít a nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů je i Prohlášení o použití cookies.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 do vydání nové verze.